Praktiske oplysninger

Velkommen til vores hjemmeside

Som medlem af Metal Hovedstaden, er du omfattet af Metals gruppelivsforsikring i

Alka

Gruppelivsforsikring

Ved død før det 67. år
Hvis du ikke har truffet anden bestemmelse,

udbetales hovedsummen til dine nærmeste pårørende,

dvs. den efterladtes ægtefælle eller, hvis ingen efterladte,

dine livsarvinger.

Børnesummer, for børn der har ophold i afdødes hjem 

hos dennes ægtefælle, udbetales til ægtefællen.

I andre tilfælde tilfalder summen det pågældende barn.
Er der ingen arvinger i henhold til begunstigelseserklæring,testamente eller efter arveloven, sker der ingen udbetaling.

Ved død efter det 67. år
Forsikringssummen udbetales til den person fra afdødes familie eller omgangskreds, der har fået boet udlagt til erstatning for begravelsesudgifter, ellers til afdødes bo.

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp udbetales

til medlemmer der mister ægtefælle/samlever.

Der udbetales 1.700 kr.

Der kræves et års medlemsskab.

Hvordan skal de efterladte forholde sig?

I begge situationer skal Dødsfaldet  hurtigst  muligt

anmeldes Metal Hovedstaden til:                                    

     Nina Nielsen telefon 33632834

     Henriette Hilgaard telefon 33632837. 

Her får du også alle de praktiske oplysninger du har brug for!                                            

unsplash