Betingelser for medlemskab

Betingelser for medlemskab i Seniorklubben Lyngby:

1.      Du skal være medlem af Dansk Metal

2.      Gået på efterløn eller Social Pension

Kontingent til Seniorklubben Lyngby er kr. 200,00 årligt.

Giroopkrævning udsendes i december måned – Kan også betales ved klubbens møde i januar eller via netbank.

Medlemmer som er gået på social pension efter 1. januar 2010 skal udover klubkontingent betale kontingent til forbundet .

Det årlige kontingent til forbundet er på kr. 420,00 og opkræves med kr. 210,00 pr. halvår.

I de kr. 420,00 er indregnet betaling for gruppelivsforsikring som årligt er på kr. 270,00. Skattemæssigt udgør det ca. kr. 90,00, som regulært set kan fratrækkes årskontingentet, så det faktiske kontingentbeløb bliver på kr. 330,00.

Alle rettigheder beholdes, bortset fra afstemning til hovedoverenskomsten, og man kan deltage i alle afdelingsaktiviteter som før man gik på pension.

Kontakt Formand: Gorm Christiansen
tlf.2137 0302
eller 
Kasserer: Peter Gaardsdal tlf. 42341542

unsplash