Siden sidst!

Det er sommer og byger går og kommer.

 

Efter en kras periode med hedebølge, er vi kommet ind i juli måned med skiftende vejr. Regn, sol og blæst på programmet.

Vi kan glæde os over priserne på energi og uforarbejdet fødevarer falder, men når vi er på indkøb i supermarkedet, er priserne på almindelige forbrugsvare ikke faldet tilsvarende. Tværtimod!

Fra den 1. juli genindførtes elafgiften fra 1,00 øre til 69,7 øre pr. kWh. Hertil skal der også lægges moms.

Baggrunden for nedsættelsen af afgiften var, at EU-kommissionen sidste år pålagde medlemslandene skulle indføre et såkaldt solidaritetsbidrag til finansiering af inflationshjælp. Men i Danmark holdt man mellemhandlerne fri!

Konsulenthuset HBS Economics, har udarbejdet en opgørelse over energi-mellemhandlernes profitter i 2022.
Af opgørelsen fremgår det, at mens mange danskere blev væltet helt omkuld af skyhøje elregninger, indkasserede danske energimellemhandlere en samlet profit på 55 milliarder kroner i 2022.
Det ville være helt rimeligt, at mellemhandlerne betalte en særlig afgift til staten, fordi de har tjent en ekstraordinær profit. Et beløb, der kunne bruges på fremtidige velfærds initiativer og sundhed.

Det er sommer og den skal vi nyde. For til september, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation skal vælge ny formand, indledes treparts forhandlinger om Seniorpension og Tidlig Pension (Arne Pension) skal slås sammen til en Arne ++ Pension.

Samlet set forringer det muligheden for en værdig tilbagetrækning for de nedslidte med fjernelsen af Seniorpensionen.
Det øger uligheden mellem top og bund.

Metal Seniorklub Lyngby har indbudt til Skovtur den 23. august 2023. Med sang og musik sejler vi ud på en af søerne og går fra borde ved Lyngby Roklub, hvor vi indtager vores frokost. Vi ser frem til en dejlig dag.

Gud sommer.

Med venlig hilsen

Gorm Christiansen

unsplash