Siden sidst!

Hvordan skal vi klare skærene?


Stigende inflation, eksplosive energipriser og stigende renter sætter dagsordenen i disse dage.

Stigende priser forringer købekraften. Pensionisterne er blandt dem som bliver hårdest ramt, fordi pensionerne er udhulet.

Mange, for ikke at sige alle, stiller sig i dag spørgsmålet: Hvordan skal vi klare skærene?

Vi skal selvfølgelig glæde os over seniorer med gasvarme og elvarme, har modtaget 6.000 kr.

Regeringen varslede, at der skulle gives en ekstra Ældrecheck til dem der i forvejen modtager ældrechecken. Alle troede det var en god idé som hurtigt kunne blive vedtaget.

Men nej!

Det er nu blevet til mudderkastning med frygt for at det vil stimulere inflationen, fordi økonomisk svage grupper skulle få et ekstra beløb.

Det er ude af proportioner! Det er kun mennesker med meget lave indkomster der ville få dette beløb og der er behov for det, på grund af den høje inflation!

Regeringen står overfor store udfordringer på velfærdsområdet. Sundhedsvæsenet, psykiatrien, handicapområdet og ældreplejen er i høj grad nødlidende. Der mangler ansatte, arbejdspresset er stort og alt for få starter på velfærdsuddannelserne.

Finanslov udspil.

Regeringen lægger op til en meget stram finanslov. Der afsætter en meget lille reserve til at løfte nogle ekstremt store- og nødlidende områder, nemlig ældreområdet, sundhed og vores psykiatri. Hvis ambitionen er, at løfte områderne og sikre attraktive løn- og arbejdsvilkår, så vi kan tiltrække medarbejdere til ældre- og sundhedsområdet, så er sandheden, at det ikke forslår. Der skal meget mere til, hvis vi skal sikre en god velfærd.

Regeringen afsætter to milliarder kroner til inflationshjælp. Hvem der skal have hjælpen, bliver afgjort i de kommende forhandlinger.

Kan vi se enden på disse dystre udsigter? Svaret svæver i vinden. Under alle omstændigheder må det sikres, at alle kan betale morgendagens regninger.

Med venlig hilsen

Gorm Christiansen