Eksterne møder m.m.

                   Afd. Generalforsamling

Se annonceringen i afdelingens fagblad

”Metal Hovedstaden” eller www.metal.dk

Metal Hovedstaden

1 maj-møde

              Se annonceringen i afdelingens fagblad

”Metal Hovedstaden” eller www.metal.dk

Metal Hovedstaden

Grundlovsmøde
d. 5. juni

Metalskolen Jørlunde

Se annoncering i fagbladet ”Metal” eller www.metal.dk

unsplash